direct mailing

Adresná poštová zásielka určená konkrétnemu adresátovi. Komplexná služba od profilácie cieľovej skupiny, kompletného návrhu zásielky, produkcie, preskladnenia, kompletizácie a balenia až po podaj na poštu. Klient môže samozrejme využiť aj jednotlivé služby v rámci direct mailu samostatne.
Layout
Návrh personalizovanej zásielky, príloh a iných materiálov.

Offsetová Tlač
Tlač navrhnutých dokumentov, obálok, katalógov, časopisov, hlavičkových papierov ...

Personalizácia
Digitálna tlač dynamických dát z databázy na obálky, etikety, cut-sheety, klubové karty a rôzne iné materiály v rôznych gramážach a veľkostiach. Personalizujeme texty, čiarové kódy, obrázky atď.

Lettershop
Kompletizácia a balenie zásielok s podajom na poštu.